home

contact  login
zoeken
zoeken

Stedenbouwkundige vergunning 

Voor een aantal werken dien je eerst een stedenbouwkundige vergunning te ontvangen. Dit is het geval voor:

  • het bouwen of verbouwen van een constructie
  • het aanleggen van terreinen
  • het kappen van bomen
  • het slopen van een gebouw of constructie

Je kan je stedenbouwkundige vergunning ook digitaal indienen. De digitale afhandeling versnelt en vereenvoudigt de procedure, die verloopt via een centraal uitwisselingsplatform dat alle instanties toegang geeft tot het dossier.

 

De online toepassing hiervoor vind je op de website www.omgevingsloket.be. Om toegang te krijgen tot het digitale loket, volstaat het om in te loggen met je digitale identiteitskaart. Op deze website vind je ook een stappenplan voor het digitaal aanmaken van een dossier.

Je kan het dossier indienen én opvolgen waar en wanneer je wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Je hoeft niet langer rekening te houden met openingsuren. Je kan op elk moment de status van je dossier nakijken. Ook de uiteindelijke beslissing ontvang je digitaal. Het dossier moet niet meer in meerdere exemplaren uitgeprint worden, hierdoor worden heel wat kosten bespaard voor de aanvrager.

Bepaalde werken zijn vrijgesteld van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Het Vlaamse gewest beschikt over een lange lijst van activiteiten waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

De Vlaamse regering heeft daarenboven ook een lijst samengesteld van werken waarvoor enkel een melding nodig is.

Let op!  Vrijstelling en melding gelden slechts onder een aantal voorwaarden. Informeer je dus eerst op de dienst Ruimtelijke Ordening. Zo ben je zeker dat je geen wettelijke verplichtingen negeert en naderhand problemen krijgt.

En loket voor stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning 

Je kan er in Herk-de-Stad voor kiezen om je aanvragen voor een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning voor hetzelfde perceel samen in te dienen. Beide aanvragen worden dan gelijklopend behandeld. Er komt een gezamenlijk openbaar onderzoek en de adviesverlening verloopt gestroomlijnd. De termijnen voor het nemen van de beslissingen worden op elkaar afgestemd.

Je kan er ook nog steeds voor kiezen beide aanvragen afzonderlijk in te dienen.

Info
Dienst Ruimtelijke Ordening
013 38 03 34
ro@herk-de-stad.be

Dienst Leefmilieu
tel: 013 38 03 34
leefmilieu@herk-de-stad.be

Bouwen en verbouwen