Meldingen 

 Om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, stellen wij het op prijs wanneer je ons melding maakt van problemen op ons grondgebied. Daarvoor kan je onderstaande meldingskaart gebruiken. Onze diensten doen het nodige om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Enkel meldingen waarvan de afzender gekend is, worden behandeld. Je kan wel rekenen op een discrete behandeling van je melding.

Voornaam *:
Naam *:
Adres *:
Huisnummer :
Bus :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon *:
E-mail *:
Plaats van het probleem :
 Bestrijding ongedierte  Bodem- of grondwaterverontreiniging
 Bestrijding ratten  Dierenmishandeling of -verwaarlozing
 Fietspad  Dode of gewonde dieren op de weg
 Geurhinder  Graffiti
 Hondenpoep  Lawaaihinder
 Lichthinder  Loslopende dieren
 Niet opgehaald papier  Onderhoud openbaar groen/domein
 Ongedierte  Onderhoud waterlopen/beken/grachten
 Onkruid  Rijweg
 Sluikstorten  Rioolput
 Speelplein  Sneeuw- en ijzelbestrijding
 Stoken  Zwerfkatten
 Verdelging wespen  Verdelging processierupsen
 Verkeersbord  Straatmeubilair
 Verkeerslicht  Voetpad
 Vuilnisbak  Vuilniszakken
 Wegmarkeringen  Wildplakken
 Wegbermen  

Verlichting: defecte straatverlichting kan je rechtstreeks en gratis melden op www.infrax.be of op het gratis nummer 0800 60 777

Omschrijf het probleem *:
Bijlage (documenten, foto's,...) : ()
gelieve alle velden met * in te vullen